COMING SOON

Leisure farm

© 2018 FOSACO Cu Chi Leisure Farm

Get in touch

Cu Chi Farm -

Khu Du Lịch Củ Chi Nhuận Đức Củ Chi, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Hồ Chí Minh

+84 (8) 37928288

fosacocuchi@gmail.com

HCM Marketplace - 

194/103 Phan Anh, Bình Trị Đông, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Company